Jubileumboek
10 jaar
tijdschrift De Wereldfietser
(en 8 jaar De Vakantiefietser)

"Staren naar de Wind; tien jaar tijdschrift De Wereldfietser", samengesteld door Theo Jorna, uitgeverij Holcus 2004, ISBN 90-807005-2-5, gebonden 112 pagina's, 14,30 euro.

Verkrijgbaar in de boekhandel of door overmaking van 14,30 euro naar:
Postbank 9010540 t.n.v. Holcus te Diemen
o.v.v. "Staren naar de Wind"
IBAN : NL60 PSTB 0009 0105 40, BIC : PSTBNL21
Aanbieding voor leden van Vakantiefietser en Wereldfietser
Bestellingen door de boekhandel

Het jubileumboek is uitgegeven vanwege het tienjarige bestaan van tijdschrift De Wereldfietser.
Tien jaren lang hebben mensen geschreven over hun reizen en belevenissen. Een bloemlezing daarvan is gebundeld tot een jubileumboek met 26 verhalen. Het beslaat de periode vanaf het jaar van oprichting van De Wereldfietser, 1994, tot en met 2003.

Het tijdschrift de Wereldfietser is het tijdschrift van de Nederlandse vereniging De Wereldfietser. De Vlaamse zustervereniging De Vakantiefietser is opgericht in december 1995 en sinds 1996 hebben beide verenigingen een gemeenschappelijke tijdschrift. Aanvankelijk heette dat heel simpel "tijdschrift De Vakantiefietser / De Wereldfietser. Maar sinds 2001 heeft elke vereniging haar eigen cover voor het tijdschrift. Afgezien van deze voorcover zijn de tijdschriften identiek.

 

Voorwoord

Wat beweegt mensen om op de fiets de wereld rond te trekken? Het meest opvallend voor de buitenwacht zijn de inspanningen en ontberingen; smeuïge verhalen, leuk om te horen, soms of voor sommigen ook leuk om te vertellen. Maar is dat de motivatie om aan zo’n fietsreis te beginnen, ja, om er steeds opnieuw aan te beginnen?

Is het de uitdaging?. Gaat het om de heroïsche gevechten tegen de elementen, om de prestatie? Gaat het om het prestige, om ver weg te zijn geweest, om alles op de fiets te hebben gedaan? Gaat het om de verkenning van jezelf, om de grenzen van jezelf te ontdekken, fysiek en psychisch? Gaat het om de eenvoud, het dagelijkse leven teruggebracht tot het overbruggen van een afstand en het vinden van eten, drinken en een veilige plek voor de nacht om te slapen? Of gaat het om de vrijheid, de eindeloze reis tot voorbij de horizon? Geen muren om je heen, maar een grenzeloze ruimte waar je ogen staren naar de wind; op zoek naar waarvandaan hij komt en waarheen hij gaat.

Tien jaar lang hebben mensen in tijdschrift De Wereldfietser geschreven over hun reis, wat hun bewoog en wat zij beleefden en ervoeren. Een bloemlezing daarvan is gebundeld tot dit boek met 26 verhalen. Verschillende mensen, verschillende landen, ver weg en dichtbij, verschillende verhalen. Maar toch ligt overal die rode draad verborgen. Niet zichtbaar maar wel aanwezig. Net als de wind.

 Diemen, mei 2004

Tekst achterflap

Staren naar de wind
10 jaar tijdschrift De Wereldfietser

Een flink aantal suggesties voor de titel van deze uitgave is aangedragen. Wat men precies wilde duiden, bleek niet eenvoudig in woorden te vangen. Maar één ding was wel duidelijk. Niet de afstand is het belangrijkste, niet de avonturen, niet het aantal landen of het aantal verre landen, niet de gradatie van de ontberingen. Nee, het belangrijkste van rondtrekken op de fiets blijken de momenten die je meevoeren naar het onbekende, je brengen naar wat je kan voelen maar nooit zal zien. De momenten waarop je jezelf vergeet, op een verlaten plek naar de verten starend en luisterend naar de wind. De momenten dat je even beseft waar de wind vandaan komt en waarheen hij gaat. Dat moment van geluk, ’s avonds na een zware fietsdag, met een bakkie voor je tent op een mooie plek; wanneer je leven een droom lijkt en je droom je leven is geworden.

*********

Met verhalen van:

Wilco de Brouwer, Nannike Buvelot, Julien Deboeck, Floris Dierdorp, Jos Habraken, Mike Harris, Edward van de Heuvel, John Jansen, Pelle Koornstra, Theo Jorna, Ward van Loock, Evert Lodder, Marco Meijerink, Flemming de Moll, Maaike Pfann, Frank van Rijn, Laurens Schoemaker, Eric Schuijt, Maarten Smit, Anne Ubbels, Dennis de Vries, Judith Witte, Frank Wolters.

********* 

Met dank aan alle vrijwilligers die zo veel hebben gedaan om het tijdschrift te realiseren:
Jos Blatter, Martin van Boggelen, Gerard Bos, Leontien Bijman, Sonja Edelaar, Marten Gerritsen, Leentje Hermans, Edward van den Heuvel, Floris Hollander, Rutger van den Hoofdakker, Pelle Koornstra, Coriene Kuipers, Fons Lamboo, Stefan Maas, Flemming de Moll, Jos Morren, Cok Oostveen, Guido van Oss, Maaike Pfann, Annemarie Pol, Hans Poulis, André Ramault, Raph de Rooij, Marleen de Ruijter, Guido Schöpping, Eric Schuijt, Gerlach Sieders, Bert Sitters, Joke Smeets, Maarten Smit, Anne Ubbels, Marijke Vermond, Marianne Vincken, Judith Witte, de vele enthousiaste lezers die verhalen hebben ingezonden, en natuurlijk de bestuursleden van de vereniging die door invulling van hun andere taken ook hebben bijgedragen aan het tijdschrift.

 

 

 

 

 

Aanbieding voor leden van Vakantiefietser en Wereldfietser
Leden van De Wereldfietser en De Vakantiefietser kunnen het boek met korting krijgen. Voor hen geldt de speciale prijs van 10,50 euro (plus 2,25 euro verzendkosten)

Bestellen kan door dit bedrag van 12,75 euro over te maken naar:
in Nederland Postbank 7287224
in België Postcheque 000-0739358-24
t.n.v. Tijdschrift De Wereldfietser te Amsterdam
o.v.v. "Staren naar de Wind, ledenprijs"